Poduszka ortopedyczna dla niemowląt BabyProfil 

CENNIK

Lekarz neurolog 150 zł
Konsultacja dr n. med. Elżbieta Binek
(pierwsza wizyta)
140 zł/ 55 minut
Rehabilitacja NDT Bobath/ Voyta 110 zł/ 55 minut
Rehabilitacja indywidualna dzieci 100 zł/ 55 minut,
karnet - 900 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Diagnoza Integracji Sensorycznej 300 zł/ 55 minut / 3 spotkania
Konsultacja Integracji Sensorycznej (dzieci do 3 roku życia) 110 zł/ 55 minut
Terapia Integracji Sensorycznej 95 zł/ 55 minut,
karnet - 850 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Terapia ręki (usprawnianie motory małej) 90 zł/ 55 minut,
karnet - 900 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Kinesiology taping 10 zł
Odwołanie terapi w dniu poprzedzającym po godz. 17:00 50% ceny terapii

REGULAMIN

  • 1. Czas zajęć. Rehabilitacja, terapia integracji sensorycznej oraz terapia ręki trwa 55 min. W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.
  • 2. Płatności. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo, a także istnieje możliwość dokonania przelewu na konto bankowe. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji terapeucie. Rachunki za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.
  • 3. Nieobecności. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w dniu zajęć, opłata nie podlega zwrotowi. Odrobienie zajęć w innym terminie jest możliwe za dodatkową opłatą oraz pod warunkiem wolnego terminu, zaproponowanego przez terapeutę. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż w dniu terapii, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie, zaproponowanym przez terapeutę. Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z terapeutą. Za nieobecność powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% stałej opłaty za każdy tydzień nieobecności. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu terapii.
  • 4. Bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

Regulamin korzystania z karnetu

1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.

2. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjalistą).

3. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśniecie.

4. Karnet jest ważny przez 3 następujące po sobie miesiące, data rozpoczęcia i wygaśnięcia karnetu podana jest na karnecie.

5. Rachunek za karnet wystawiany jest na życzenie, w dniu płatności za karnet.

6. Karnet obejmuje 10 spotkań (wizyt).

7. Karnet nie obejmuje spotkań (wizyt) diagnostycznych.

8. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany wcześniej ustalony termin spotkań (wizyt) u danego specjalisty.

9. Korzystanie z karnetu gwarantuje cenę spotkań (wizyt) na niezmiennym poziomie.

10. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych spotkań (wizyt).

11. Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia.

12. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.

13. Niewykorzystane spotkanie (wizyty) z powodu nieobecności specjalisty, odbędzie się w innym wspólnie ustalonym terminie.

14. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się realizowanie w ramach karnetu spotkań u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, w innym wspólnie ustalonym terminu.

Uniwersalna profilaktyczna ortopedyczna poduszka BabyProfil. Dla dzieci i niemowląt od 0 do 12 miesięcy