Dr n. med. Grażyna Banaszek jest lekarzem od 1972 roku, a od roku 1984 neurologiem dziecięcym. Pracowała w Warszawie m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka, ale także 4 lata w klinice pediatrii i neurologii w Niemczech.
Na zaproszenie profesora Theodora Hellbrügge, dyrektora Centrum Dziecka w Monachium w latach 1990/91 szkoliła się kilka miesięcy u profesora Vaclava Vojty, pochodzącego z Czech neurologa dziecięcego. Otrzymała certyfikat w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju niemowląt wg diagnostycznej metody opracowanej przez Vojtę, certyfikat nauczyciela tej metody diagnostycznej oraz certyfikat terapeuty metody Vojty.Terapeutyczna metoda Vojty oparta jest na wyzwalaniu u pacjenta globalnych wzorców odruchowej lokomocji. Stosuje się ją u dzieci w wielu krajach Europyjako skuteczną we wczesnej rehabilitacji obok metody NDT Bobath. Dr Banaszek od 1990 roku zebrała duże doświadczenie diagnozowania i usprawniania dzieci, u których doszło do niedotlenienia mózgu podczas ciąży lub porodu. Efektywność diagnostyczneji terapeutycznej metody Vojty została potwierdzona wielokrotnie na dużych grupach pacjentów w Niemczech, w Czechach, Japonii a także w innych krajach w Europie i poza nią. Dr Grażyna Banaszek badała skuteczność diagnostyki i terapii metodą Vojty na materiale 180 niemowląt, co było tematem jej doktoratu.

Dr n. med. Grażyna Banaszek jest jednym z założycieli Fundacji „Promyk Słońca”, która powstała w Polsce w 1990 roku. Wzorcem dla działań polskiej Fundacji jest założona przez profesora Theodora Hellbrügge Aktion Sonnenschein z Monachium oraz sieć Ośrodków Pediatrii Społecznej istniejących w Niemczech. Misją Fundacji „Promyk Słońca” jest szkolenie lekarzy i terapeutów
w Polsce, pomoc medyczna dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym, pomoc prawna, informacyjna i socjalna ich rodzicom. Dr Grażyna Banaszek była przez wiele lat członkiem Zarządu Fundacji, obecnie Rady Fundatorów, jest wykładowcą podczas szkoleń dla lekarzy i terapeutów, tłumaczy literaturę fachową z języka niemieckiego, sama jest autorką książki przydatnej rodzicom, pediatrom i fizjoterapeutom pt. „Rozwój niemowląt, jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty”.

Dr Grażyna Banaszek mieszka w Warszawie. Była współwłaścicielką specjalistycznej poradni Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Elpis – gdzie udzielano porad w zakresie neurologii, ortopedii, psychologii, logopedii dzieciom i ich rodzicom oraz prowadzono terapię pedagogiczną, fizjoterapię metodą Vojty, NDT Bobath i metodą integracji sensorycznej.
Obecnie dr n. med. Grażyna Banaszek współpracuje z poradniami neurologii dziecięcej w Warszawie, Nowym Sączu, Legionowie i we Wrocławiu.

Kontakt

Godziny Otwarcia

Pon. -Pt.: 8 – 20

Sob.: 8 – 13